PERSONEEL.NU

PERSONEEL

De werknemer is (in Nederland) de contractuele wederpartij van de werkgever bij de arbeidsovereenkomst.
De werknemer heeft de plicht om arbeid te verrichten voor zijn werkgever, dat wil zeggen degene met wie hij een arbeidsovereenkomst gesloten heeft. Als tegenprestatie betaalt de werkgever loon aan hem. De werknemer is in dienst bij de werkgever.

Deze domeinnaam kopen of huren? geef hier uw bod